Podporte náš klub

VENUJTE   2%  Vašich daní

 

Každá osoba, fyzická alebo právnická*, ktorá platí daň z príjmu podľa §50 zákona č.595/2003 v znení neskorších predpisov

môže poukázať podiel svojej dane vo výške 2% (3%) príjimateľom, registrovaných notárskou komorou.

* právnická osoba: 1,5%, za určitých podmienok 2%

Vaše 2% budú výhradne použité na podporu športu detí a mládeže

- nákup športovej výstroje

- účasť našich mládežníckych družstiev na turnajoch

- rekondičné sústredenie mládeže na Slovensku

- priame náklady na účasť našich družstiev mládeže v majstrovských súťažiach

 

                               Fyzické osoby - zamestnanci, ktorým ročné zúčtovanie dane vykoná zamestnávateľ - použite VÝHRADNE  nasledovné

                                      tlačivo - 2%-2020-edit.pdf  - možno v ňom doplniť Vaše údaje v počítači, vytlačiť a len podpísať

                                                                                 alebo môžete použiť verziu  2%-2020-print.pdf , ktorá sa dá iba vytlačiť a doplniť údaje ručne.

 

Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby, ktorí podávajú daňové priznanie - vyplnia príslušný oddiel tlačiva daňové priznania

                                                                                                                              identifikačnými údajmi prijímateľa:

                                                                                                                                           1.VOLEJBALOVÝ KLUB PÚCHOV

                                                                                                                                           Komenského 1651/88

                                                                                                                                           020 01 PÚCHOV

                                                                                                                                           IČO : 34055584

                                                                                                                                           právna forma : občianske združenie

 

    Pre právnické osoby a podnikateľov ponúkame ako protihodnotu

                                                      rôzne formy marketingovej spolupráce

                                                              v závislosti od výšky poukázanej sumy.

 

 

 V prípade nejasností nás môžete kontaktovať na info@volleypuchov.sk  alebo telefonicky: 0905/262613