Marketing

Ponúkame širokú paletu možností reklamného priestoru

od jednoduchej reklamy až po spoluprácu s generálnym partnerom:

 

- reklama spojená s menom klubu (mediálny názov)

- reklama spojená s menom družstva (mediálny názov)

- umiestnenie loga partnera na našom webe

- reklama na palubovke

- reklama na dresoch

- reklama na paneli v hale

- reklama v Púchovskej televízii

- reklama v regionálnych novinách (Obzor, Púchovské noviny)

- reklama v rádii (podľa dohody)

- reklama v celoslovenskom periodiku ŠPORT

 

 

prezentácia sponzorov

prostredníctvom reklamy na turnajoch