Názov klubu :                1.VOLEJBALOVÝ KLUB PÚCHOV

          Právna forma :                       občianske združenie                               

Rok založenia :                                      1997                               

  Sídlo :                     ul.Komenského 1651/88,  020 01 PÚCHOV

Klubové farby :                              biela, modrá                          

                             Šprotové haly :             Šport.hala Gymnázium, ZŠ Gorazgova, ZŠ Mládežnícka

Predseda klubu :                        Ing. Michal Suchánek              

                                         Kontakt :                      +421 905 262613          info@volleypuchov.sk                               

 

Najlepšie výsledky :

MINI žiačky - 1.miesto MO Západ 2022/23

MIDI žiačky - 2.miesto MO Západ 2022/23

 

M-SR MIDI žiačky 2021/22 - 11.miesto

MINI žiačky - 3.miesto MO Západ 2021/22

M-SR MIDI žiačky 2021/22 - 12.miesto

MIDI žiačky - 2.miesto MO Západ 2021/22

 

 st.žiačky - účasť na finálovom turnaji Slov.pohára 2019

v Mošovciach, 11.miesto

 

 mladšie žiačky - 4.miesto - Finále Majstrovstiev SR v Leviciach

v súťažnej sezóne 2014/2015

 

 mladšie žiačky - 1.miesto - Oblasť STRED v sezóne 2012/2013

 

st.žiačky - 2.miesto v Oblasti Západ - premiérový postup do finálového turnaja SR (zo 69 družstiev)

 a 7.miesto vo finále SR, 2009/2010

 

 kadetky - semifinále - 1.miesto a 6.miesto vo finále kadetiek, Kežmarok, 2006/2007

 

ženy - premierový štart v extralige 2005/2006

 

1.liga ženy - 2.miesto, 2003/2004

 

účasť na finálovom turnaji kadetiek Majstrostiev

 Slovenskej Republiky vo Vranove n.Topľou, 2000/2001