ROZPIS zápasov

hrací deň začiatok ihrisko A ihrisko B ihrisko C
skupina zápas domáci - hostia skupina zápas domáci - hostia skupina zápas domáci - hostia
1.    sobota 10:00 B     A     C    
11:15 C     D     B    
12:30 D     C     A    
13:45 obed obed obed
15:45 A     B     D    
17:00 1-8 QF2 B1-C2 1-8 QF1 A1-D2 1-8 QF3 C1-B2
18:15 9-12 E1 3A-3D 1-8 QF4 D1-A2 9-12 E2 3B-3C
2.  nedeľa 9:00 1-4 SF2 vQF2-vQF4 1-4 SF1 vQF1-vQF3 9-12 E3 3A-3C
10:15 5-8 SF4 pQF2-pQF4 5-8 SF3 pQF1-pQF3 9-12 E4 3B-3D
11:30 9-12 E5 3B-3A 3-4 F3 pSF1-pSF2 9-12 E6 3C-3D
12:45 5-6 F5 vSF3-vSF4 1-2 F1 vSF1-vSF2 7-8 F7 pSF3-pSF4

pozn.:poradie zápasov v základných skupinách môže byť upravené vzhľadom na príchod jednotllivých družstiev.